OPZEGGEN

Het lidmaatschap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe jaar.
Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 november van ieder jaar.
Een brief of email kan gericht worden aan de ledenadministratie:

Janneke Meijer
Amer 20
3232 HA Brielle

of ledenadministratie@brielsebadmintonclub.nl.

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.
Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe jaar.
Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie plaats.