Contributie

In het jaar dat jeugdleden 17 jaar worden wordt er seniorencontributie geheven en mag er met de senioren mee worden gespeeld en getraind.