Brielse Badminton Club


HET COCKHEINTOERNOOI

Dit maandelijkse toernooi heeft als eerbetoon de naam CockHein gekregen
naar Cock van Driel en Hein Bouwman, 2 oud-bestuursleden die veel voor de club betekend hebben.
Het toernooi is ongeveer 30 jaar geleden door mij opgezet.

Speler van de avond is Karel Dekker.

Gepromoveerd in maart 2020 zijn:

Matthijs Don naar groep 1
Sander Broer naar groep 2
Dennis Knopper naar groep 3
Margo Broer naar groep 4
Antoinette Tuk naar groep 5

Gedegradeerd zijn:

Barry v.d. Torre naar groep 2
Ed van Dorp naar groep 3
Arnoud Patberg naar groep 4
Henk Pit naar groep 5
niemand naar groep 6

Het eerstvolgende toernooi is voorlopig uitgesteld tot betere tijden.


REGLEMENT COCKHEINTOERNOOIEN.

1. Alle senior- en oudere juniorspelers worden op niveau ingedeeld in maximaal 7 groepen. Deze groepen bestaan bij voorkeur allen uit 12 personen.

2. Elke maand degradeert de laatst geeindigde en promoveert de hoogst geeindigde speler van de groep.

3. Bij samenvoeging van 2 of meer groepen blijft deze regel van toepassing, m.a.w. de groepen worden apart beoordeeld.

4. Er wordt gespeeld tot 21 punten. Verlengen is niet mogelijk.

5. Wanneer iemand niet speelt, blijft hij/zij in dezelfde groep als de maand ervoor.

6. Nieuwe leden worden beoordeeld op hun niveau en daarna 1 groep lager ingedeeld om zo hun plaats te veroveren. Dit heeft tot gevolg dat een aantal groepen de maand daarop een dubbele degradatie hebben. Dit wordt van tevoren meegedeeld of aangegeven op het speelformulier.

7. Bij een tekort of een overschot aan spelers kunnen spelers eenmalig in een hogere groep worden ingedeeld. Alleen wanneer zij iemand van de hogere groep achter zich laten zijn zij gerechtigd in deze groep te blijven. Dit houdt dan wel weer in, dat er de volgende maand een extra degradatie zal worden toegepast. (dit is om de groepen in evenwicht te houden.) De degradatie in de groep blijft gewoon van kracht. Kom je te laat binnen en is je groep vol (8 personen) dan word je op de bestmogelijke plaats ingedeeld en heb je die maand geen rechten.

8. Op verzoek kan je bij een blessure 1 keer in een lagere groep spelen, je hebt dan geen rechten.

9. Bij gelijk eindigen van de eerste of de laatste plaats geldt de regel: degene met de meeste malen 21, daarna 20 enz. eindigt boven de ander. Is dit ook gelijk, dan telt de score die tegen elkaar is gespeeld. Brengt dit ook geen oplossing dan bepaalt het lot.

10. Bij alles waarvoor in dit reglement geen oplossing staat, ligt de eindbeslissing na hoor en wederhoor bij het bestuur.

Bedenk wel dat voor een groot deel het lot bepaalt wie er eerste of laatste wordt. (Met wie speel je en tegen wie.) Dit toernooi is vooral opgezet voor het bevorderen van de sociale contacten en het sportief spelen op ongeveer je eigen niveau.

Alle suggesties voor een verbetering van dit reglement zijn welkom en zullen door het bestuur beoordeeld worden op uitvoerbaarheid. Heb je een idee, schrijf het achter op dit reglement in de groepsmap en lever het in bij een van de bestuursleden. Je krijgt binnen een maand antwoord.

Janneke Meijer-Trapman.

Heeft u ook iets voor de website van de BBC
mail dit dan naar
Janneke@brielsebadmintonclub.nl